تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت

ارائه دهنده کشوری خدمات در دفاتر پیشخوان دولت

امروز چهارشنبه  ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

چرا تعاونی تامین نیاز

چرا تعاونی تامین نیاز:

همانطور که مستحضر هستند، همیشه دغدغه مدیران دفاتر از کم بودن سود حاصل از ارائه خدمات بوده و درآمد های جانبی که عملا باید به حساب مدیران دفاتر واریزشود اما با توجه به ارائه خدمات توسط تامین کنندگان محترم و درنظرگرفتن حق الزحمه آنها نهایتا بخشی از این درآمد متعلق به تامین کننده ارائه دهنده خدمات بود،اما با ایجاد تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت بدلیل اینکه صاحبان این تعاونی سهامداران آن میباشند درصورتی که مدیران محترم مبادرت به خرید سهام نمایند و سهامدارشوند از کلیه درآمد های حاصله چه از طریق سایت چه ابلکیشن خدمات بهرمند شده و به تعبیری خودشان تامین کننده خدمات خواهند بود.


موفقیت و بهروزی شما آرزوی ما است.