تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت

ارائه دهنده کشوری خدمات در دفاتر پیشخوان دولت

امروز چهارشنبه  ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

قوانین و مقررات و قرارداد همکاری با شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت

قوانین و مقررات و قرارداد همکاری با شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت


ماده 1: اصطلاحات کاربردی:
وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی
سازمان: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی    
اپراتور: شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی
دفتر: دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی (دفاتر شهری و یا ict روستایی)
مشتری: مراجعه کننده با هر عنوان حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت را دارد.    
پروانه: صدورمجوز فعالیت توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای ارائه خدمات درمحل دفترپیشخوان دولت
آیین نامه: دستورالعمل های ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
دستگاههای خدمات دهنده: دستگاه های که امکان برونسپاری خدمات موضوع پروانه داشته باشند و از طریق اپراتور جهت ارائه آن را در اختیار دارنده پروانه قرار می‌دهند.( طبق اجرای موضوع ماده {5} قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در شرکت های غیر دولتی و بخش خصوصی)
تعرفه: مبالغی که توسط دستگاه های خدمات دهنده و سازمان تنظیم و مقررات با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان  و بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ابلاغ می‌شود.
کارمزد: مبلغی که دفتر برابر قرارداد منعقد شده و تعرفه های اعلام شده در زمان ارائه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد کرد.
حق الزحمه: مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده پس از ارائه خدمات از دستگاه خدمات دهنده طبق تعرفه های ابلاغی دریافت خواهد کرد.
سهام: با توجه به نوع این تعاونی صاحبان پروانه که مبادرت به خرید سهام شرکت نمایند، به عنوان سهامدار شرکت تلقی شده و از کلیه درآمد های شرکت پس از کسر هزینه های شرکت  و کسورات قانونی بهرند خواهند شد.

ماده2: موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات دولتی و بخش عمومی غیر دولتی که از طریق درگاه و سامانه‌ های تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت به نشانی سایت tkpishkhan.ir بوسیله دفتر پیشخوان دولت و دفاتر ict  روستایی و نظایر آن انجام می پذیرد.

ماده 3: وظایف و تعهدات دفاتر پیشخوان و دفاتر ict روستایی:
مسئولیت انجام کلیه خدمات ارائه شده از درگاه این تعاونی که به مشتریان داده می شود بر عهده دفتر پیشخوان است.
دفتر تعهد می‌نماید هرگونه مدارک دریافتی از مشتری را به جهت ارائه همان خدمت استفاده نماید و پس از ارائه خدمت اسکن مدارک را حذف نماید.
دفتر تحت هیچ شرایطی حق دریافت وجه یا وجوهی اضافه برای خدمات ارائه شده را تحت هر عنوان اعم از حق مشاوره، و غیره را ندارد. خروج از این شرط موجب فسخ قرارداد گردیده و دفتر مکلف است خسارات های احتمالی را به مشتری پرداخت نماید.
دفتر تعهد می‌نماید شئونات اسلامی، اخلاقی را از هر جهت در رابطه با موضوع قرارداد طبق قوانین جاری کشور رعایت نماید.
دفتر متعهد می شود که خارج از مفاد این قرارداد عمل نکند در غیر این صورت مکلف به جبران خسارت احتمالی وارد شده به تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت می باشد و کلیه خساراتی که در اثر عدم مراعات شرایط این قرارداد و مقررات مربوط و یا تقصیر، غفلت و یا قصور خود به مشتری به تشخیص سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ، وارد آید خواهد بود.
دفتر تعهد می‌نماید کلیه اطلاعات مربوط به مشتریان را که در رابطه با انجام خدمات موضوع قرارداد کسب می‌نماید، محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خودداری نماید و هیچ اطلاعاتی از مشتری در بایگانی خود نگه ندارد.
دفتر به موجب این قرارداد تایید می‌کند که از غیر انحصاری بودن این قرارداد کاملا آگاه است و اقرار و اعتراف می‌کند که جزء کارکنان تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت نمی‌باشد و تعاونی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضمین کسب درآمد و موفقیت دفتر ندارد.
دفتر به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد این قرارداد و یا اجرای آن را جزئی یا کلی به دیگری واگذار نماید.
دفتر متعهد است قبل از انجام هر خدمت، مشتریان را به حدود حقوق و تکالیفی که برای خدمت مورد نظر خواهند داشت، واقف سازد.
دفتر ملزم به رعایت کلیه الزامات، تعهدات و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از طرف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت می‌باشد.
 دفتر موظف است فرایند هر خدمت را مطابق با فرایند آموزش دیده از طرف تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت انجام داده و تمامی‌ مستندات هر خدمت را در اختیار مشتری قرار دهد.
 دفتر تابع قوانین حاکم برتجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی است و ملاک، بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شاپرک بوده و موظف به رعایت آنها میباشد.
در خصوص دستگاه های پوز مربوط به تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت، دفتر موظف به رعایت کلیه تعهدات پذیرندگی می‌باشد.
دفتر متعهد است انجام هرگونه تبلیغات و راهنمای سرویس ها پخش بروشورها، قراردادن استند، نصب پلاکارد و برچسب و غیره که توسط شرکت تعاونی توزیع می گردد، همکاری لازم را داشته باشد.
 دفتر می‌تواند در صورت ناموفق بودن تراکنش از ارائه خدمات به مشتری خودداری کند.
در صورت ارائه خدمات به مشتری و عدم دریافت وجه، خسارات بوجود آمده بر عهده دفتر است.
دفتر متعهد است از پنل‌ها و دسترسی‌های که در اختیار وی قرار گرفته است صرفا برای انجام خدمات متقاضیان در راستای وظایف قانونی خود استفاده نماید.
دفتر متعهد به فعال نگه داشتن ابزار پرداختی است که در اختیار دارد و در صورت تشخیص شرکت در خصوص غیرفعال بودن آن، شرکت تعاونی می تواند دستگاه پرداخت را غیرفعال کرده و به جمع آوری آن اقدام نماید و پذیرنده باید در این خصوص کمال همکاری را داشته باشد.
دفتر متعهد است که همکاری لازم با کارشناسان شرکت تعاونی را جهت به روز رسانی سامانه ها و پوزها داشته باشد.
دفتر متعهد است در صورت تغییر زمینه فعالیت پروانه یا آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در قرارداد و نیز اتمام اعتبار پروانه خود را درکوتاه ترین زمان به صورت کتبی به شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت اعلام کند، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.
 دفتر متعهد می‌شود به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به سامانه‌ها، اطلاعات حساب و اطلاعات خود را به اشخاص ثالث ارائه نکند در غیر این صورت عواقب آن به عهده صاحب پروانه می باشد.
مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری دفتر در سامانه تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت توسط کاربران دفتر انجام می‌شود به عهدۀ مدیر دفتر خواهد بود.
 مسئولیت تامین اینترنت، اینترانت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت به عهدۀ دفاتر است.

ماده 4: حق الزحمه:
ارائه هر نوع خدمت اعم از دولتی و خدمات غیر دولتی توسط دفتر از طریق سامانه و درگاه این تعاونی دارای حق الزحمه می باشد که طبق مصوبات نرخ گذاری شده توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اعلام و اعمال می گردد.
تبصره1: کلیه حق الزحمه خدمات ارائه شده دفتر بصورت تسهیم و آنلاین در حساب ثبت شده توسط مدیر دفتر که زمان ثبت نام در سایت از طرف مدیر محترم دفتراعلام شده با توجه به قوانین بانک مرکزی (شاپرک) واریز خواهد شد.

ماده 5: مدت قرارداد
مدت این قرارداد از زمان ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور تا پایان زمان اعتبار پروانه دفتر می‌باشد و در صورت پایان اعتبار پروانه دفتر در صورت تمدید ارائه خدمات از طریق دفتر به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 6: فسخ قرارداد:
الف: شرکت تعاونی حق دارد در صورتی که تشخیص دهد دفتر تعهدات مندرج در قرارداد را به هر نحوی چه جزئی و چه کلی انجام ندهد، قرارداد را پس از دو بار اخطار کتبی فسخ نماید.
ب: درصورت ابلاغ از سوی سازمان تنظیم مقررات به عنوان ناظر اصلی بر خدمات دفاتر پیشخوان دولت.

ماده 7: رابطه استخدامی:
طرفین بدینوسیله اقرار و اعلام می‌نمایند که هیچ گونه رابطه استخدامی ‌بین دوطرف برقرار نگردیده و دفتر جزء کارکنان تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت نمی‌باشد و هیچگونه تعهد استخدامی ‌برای تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت ایجاد نمی‌کند و با امضای این قرارداد هیچیک از حقوق و امتیازات مقرر در قانون کار به طور کلی به دفتر حقیقی و حقوقی  تعلق نگرفته و از شمول قانون کار و بیمه های اجتماعی خارج می باشد.

شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص هیچیک از موارد فوق الذکر نخواهد داشت و به عبارت دیگر هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها برقرار نمی‌باشد و لذا از این حیث موجب قرار گرفتن “دفتر” تحت شمول قانون کار نخواهد بود و درصورت عدم رعایت قانون کار و بیمه تامین اجتماعی از طرف مدیر دفتر هیچگونه مسئولیتی متوجه تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت نخواهد بود.


ماده 8: تضامین
دفتر موظف است در قبال خدماتی که ارائه آن از طریق دفتر نیاز به سپردن ضمانت نامه بانکی داشته باشد، ضمانت لازم را در اختیار شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت قرار دهد.
دفتر تعهد می‌نماید در هر زمان که شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت تقاضای تغییر و تعویض ضمانت نامه  را داشته باشد، دفتر نسبت به اصلاح و تغییر آن در اسرع وقت حداکثر 14 روزکاری اقدام نماید.
تبصره1: در صورتی که خدمتی نیاز به ضمانت نامه بانکی یا مشابه آن داشته باشد، در صورت عدم تحویل وجه الضمان، آن خدمت برای دفتر فعال نمی‌گردد و یا در صورت فعال بودن غیرفعال می‌شود.
تبصر2 : ضمانت نامه هرکدام از خدمات پس از پایان آن خدمت یا واگذاری پروانه و یا انحلال پروانه قابل استرداد خواهد بود.
مدیر دفتر تضمین می نماید در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و یا انجام اقداماتی از طرف دفتر که موجب خسارت یا ضرر و زیان به شرکت تعاونی گردد، شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت حق دارد حق الزحمه دفتر را تا رفع شدن ابهامات نزد خود نگه دارد.
تبصره3: در صورت تخلف دفتر از مفاد قرارداد و ایجاد خسارت به شرکت تعاونی تامین نیازکشوری پیشخوان دولت، مدیر دفتر حقیقی یا دفتر حقوقی به تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت بدهکار خواهند شد و دفتر مکلف به جبران هرگونه خسارت خواهد بود.
ماده9: مکاتبات:
ثبت کلیه اطلاعات دفتر و کاربران دفتر که در این سامانه از طرف مسئول دفتر ثبت گردیده از جمله آدرس، ایمیل و تلفن‌های اعلام شده اطلاعات اصلی و رسمی تلقی گردیده و مورد تایید دفتر می باشد و تمام مکاتبات و پاسخ‌های تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت منبعد از طریق آنها صورت می‌گیرد.
تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت و دفاتر مکلف هستند یکدیگر را از تغییر احتمالی اقامتگاه خود با قید نشانی کامل از طریق همین سامانه مطلع ساخته و ثبت نمایند.

ماده 10: فورس ماژور:
تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت هیچ گونه مسئولیتی تا رفع موارد قوه قهریه ندارد.

ماده11: حق السهم سهامداران
شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت مجاز است حق السهم تامین کنندگی و درآمدهای جانبی دیگر را که بخشی از منافع سهامداران است، با تشخیص مجمع، پس از کسرکسورات و هزینه های جاری و روزمره شرکت تعاونی در بخش های دیگر سرمایه گذاری نموده و سود حاصله را در راستای اهداف سهامداران که هر ساله به تایید مجمع می رسد استفاده و یا به حساب مدیران محترم واریز نماید.
تبصره: متقاضی خرید سهام، فقط سهامدار بوده وحق عضویت را از خود سلب می نماید.
ماده 12: مفاد قرارداد
این قرارداد شامل 12ماده و 5 تبصره بوده و تائید آن در سیستم توسط مدیر دفتر به منزله قبولی کلیه متون آن می باشد.
موفق و پیروز باشید
واحد حقوقی شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت