تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت

ارائه دهنده کشوری خدمات در دفاتر پیشخوان دولت

امروز چهارشنبه  ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

ثبت نام دفاتر

بسمه تعالی


قابل توجه مدیران و کاربران محترم دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستائی:
احتراما؛ از آنجائی که اساس و بنای تاسیس تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت به عنوان تنها تامین کننده کشوری خدمات در دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستائی در جهت رفاه حال مدیران و کاربران دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستائی می باشد، و سیاست مجموعه این تعاونی خاص، در جهت ایجاد امنیت شغلی و امنیت کسب و کار و ارتقاع سطح مالی، فرهنگی و اجتماعی مجموعه دفاتر و افزایش درآمد های حاصل از ارائه خدمات در دفاتر شهری و ICT روستائی است، لذا بدین وسیله به اطلاع عموم مدیران دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستائی می رساند،  کلیه درآمد های حاصل در این تعاونی متعلق به سهامداران عزیز می باشد که پس از کسر کسورات قانونی و هزینه های شرکت و همچنین سیاست های سرمایه گذاری که به تائید مجمع برسد، در انتهای سال مالی به حساب سهامداران واریز می گردد
لذا پیشنهاد می گردد تمامی مدیران محترم دفاتر شهری و ICT روستائی جهت بهرمندی از کلیه سود های حاصل از ارائه خدمات این تعاونی، نسبت به خرید سهام و سهامدار شدن در تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت اقدام و از طریق ثبت نام در درگاه خرید سهام و پس از طی مراحل آن سهامدار تعاونی شوند و برگ سهام خود را دریافت نمایند.
لازم بذکر است، عدم خرید سهام هیچ خللی در ارائه خدمات به مدیران محترم دفاتر ندارد و تنها از سود سهامداری بی بهره خواهند بود.
امید است درکنارهم موجب رشد و شکوفائی هرچه بهتر و بیشتر جایگاه این صنف زحمت کش شویم.


روابط عمومی شرکت تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت و بخش عمومی  
   

مشخصات دارنده پروانه

مشاهده پیوست
مشاهده پیوست
مشاهده پیوست
درج شماره حساب شبا
مشاهده پیوست
مشخصات دفتر

مشاهده پیوست
مشاهده پیوست
مشاهده پیوست
مشاهده پیوست
مشاهده پیوست
مشاهده پیوست
مشاهده پیوست
لیست تجهیزات و امکانات دفترکد بالا را وارد نمایید: